Advent en Kerst

  • 14 februari 2013
Advent en Kerst

ADVENT EN KERST
In de gezongen liturgie
van de Oude Kerk te Amsterdam

1999

Teksten: Sytze de Vries
Muziek: Willem Vogel en Christiaan Winter

meer informatie
Uitvoerenden:
De Sweelinck Cantorij o.l.v. Christiaan Winter
m.m.v. de Kindercantorij van de Domkerk in Utrecht
o.l.v. Catrien Posthumus Meyes
en leden van de Oudekerkgemeente

met
De organisten: Willem Vogel en Jaco van Leeuwen
Het rietblaaskwintet LEVANT
en Bert Griffioen, blokfluit.

Tracklist:

ADVENT
1. Adventslied ‘Hemelen, dauwt op ons neer’
2. Psalm 25 ‘Gij zult komen’
3. Kaarsenlied ‘Wij wachten op de koning’
4. Schriftgezang ‘Zij boog het hoofd’
5. Lofzang van Maria ‘Met hart en ziel’
6. Magnificat ‘My soul doeth magnify the Lord’
7. Lofzang van Zacharias ‘Gezegend de Heer’
KERSTNACHT
8. Intochtslied ‘De vreugde voert ons naar dit huis’
9. Koor-introitus ‘Vrijgevochten uit het duister’
10. Psalm 2 ‘Alom gedonder’
11. Evangeliemotet Lukas 2, 11 en 14
12. Lied ‘Als een ster in lichte luister’
13. Lied ’Het licht is uitgezaaid’
KERSTMORGEN
14. Lied ‘Een engel heeft de toon gezet
15. Drempelgebed ‘Die nooit te ver zijt’
16. Motet Jes. 55, 10 ‘Zoals de regen en de sneeuw’
17. Zang, reciet en lezing van Johannes 1, 1-18
18. Lied ‘Uit uw verborgenheid’
19. Lofzang van Simeon ‘De glorie van de Eeuwige’
20. Nunc Dimittis ‘Lord, now lettest thou’