Bij gelegenheid (I)

Bij gelegenheid (I)

Bij gelegenheid I
gebeden van week tot week
van feest tot feest
en voor alledag

Meinema, Zoetermeer 2005
€26,50

Dit eerste deel is gevuld met een variatie aan gebedsvormen, zoals drempelgebeden, litaniegebeden, zondagsgebeden, voorbeden en tafelgebeden. Het biedt een volledige jaargang van zondag tot zondag, en van feest tot feest. Het laat zich allereerst hanteren als een werkboek bij het Dienstboek, maar deze teksten kunnen ook in heel andere situaties dan de eredienst klinken. In een tweede deel worden teksten gebundeld, bedoeld voor de bijzondere gelegenheden als geboorte, doop, liefde, huwelijk, gedachtenis en sterven.

Fragment: ‘Drievuldigheidszondag’