De mens in het Kind

De mens in het Kind

De mens in het Kind
gedachten en gedichten rond Kerst
Meinema, Zoetermeer 2007

UITVERKOCHT

Mag het Kerstfeest dan een laatkomer zijn in de christelijke traditie, het staat daarbinnen en daarbuiten met stip bovenaan. Maar is dit feest niet slachtoffer geworden van zijn eigen succes? En is de inhoud ervan niet al te minimaal gereduceerd tot één enkele ‘kerstgedachte’?
In dit boek heeft Sytze de Vries de gedachten bijeengebracht die hij zelf gedurende zijn jaren als pastor en prediker rond dit feest verzamelde. Soms vertaald in een gedicht, een lied of een gebed, soms als een fragment uit een preek of gewoon als genoteerde gedachte. Zo wil hij het zicht op de oorsprong van het feest open houden. De kracht van het Kerstfeest berust ook op een bewust gevierde Adventstijd. Die krijgt hier dan ook ruime aandacht.

Fragment: “Bethlehem of All Places”