Geestig-Heden

Geestig-Heden

Geestig-heden
miniaturen over Gods Adem
Meinema, Zoetermeer 2011
€10,-

Na twee veelgelezen boeken met gedachten en gedichten rond Kerst en Pasen komt Sytze de Vries nu met teksten die stem geven aan het roepen om de Geest, de levenwekkende Adem van God.’Wat God beweegt en ons bezielt!’ Zo kan de Geest van de Heilige genoemd worden, de levenwekkende Adem van God. Sinds het Pinksterfeest bidden mensen telkens weer om deze bezieling. Dit roepen is een alledaags verlangen, niet van slechts eenmaal per jaar. Dit boek geeft stem aan dat roepen om die Geest. Het is nadrukkelijk niet alleen bedoeld voor Pinksteren, toch wil het wel het derde deel zijn van een drieluik. Ook nu weer zijn de teksten van liederen en gebeden vaak ontstaan in een lange reeks van pastorale, catechetische en liturgische praktijkjaren. Met name de korte notities en gedachten zijn nieuw.

Fragment: ‘De Geest van een mens’