Liefde, op het lijf geschreven

Liefde, op het lijf geschreven

Liefde , op het lijf geschreven
Een wandeling door het Hooglied
vertaling, tekst en uitleg

Meinema, Zoetermeer 1995

Verlangen en hartstocht, lijfelijke liefde in een paradijselijk decor. Daarvan zingt in poëtische taal het Hooglied. Zowel de joodse als de christelijke traditie hebben de aanwezigheid van dit geschrift in de bijbelse canon ‘ verklaard en gelegitimeerd door in deze idylle van twee mensenkinderen allereerst een beeld te zien van de verhouding van God met zijn beminde volk, of van de bruidegom Christus met zijn geliefde gemeente. lees meer

Deze vergeestelijking kon volop bloeien, waar lichamelijkheid en seksualiteit waren verdrongen naar de schaduwkant van het mensenbestaan. In dit boek worden de ‘geestelijke’ en de lichamelijk materiële uitleg niet tegen elkaar uitgespeeld. Integendeel, want wat is mooier dan juist mét de taal van het lichaam van God te spreken? En in de onbevangen lichamelijkheid, waarmee mensen elkaar kunnen ontmoeten en tot één vlees worden, een goddelijk geheim ontdekken? De lof van lijf en leden mag voluit klinken, als scheppingsgave! In het Hooglied leert de Schrift ons de lust te vieren. Aan de hand van de bloemrijke tekst worden wij meegenomen langs de zonzijde van de lichamelijke liefde, met verregaande gevolgen voor ons lijfelijk en ‘geestelijk’ leven.

Fragment

O.a. verkrijgbaar bij:
Bol.com