Pasen

  • 14 februari 2013
Pasen

PASEN
in de Oude Kerk te Amsterdam
De gezongen liturgie van Pasen
op teksten en muziek
van Willem Vogel en Sytze de Vries
1995

meer informatie
Uitvoerenden:
De Sweelinck Cantorij ,
Leden van de koren ‘Cantate Deo’ uit Ouderkerk aan de Amstel
En de Amstellandse Cantorij o.l.v. Willem Vogel
De Cantorij van het Groninger Studentenpastoraat o.l.v. Gerrit Jan Niemeijer
en leden van de Oudekerkgemeente

`Deze CD is uitgebracht in 1995
t.g.v. de vijfenzeventigste verjaardag van Willem Vogel’

Tracklist:
1. Carillon en Paasgelui op de Oudekerkstoren
2. Orgel: Variaties over ´Christus is opgestanden´
3. Intochtszang: Licht, ontloken aan het donker
4. Drempelgebed ‘Hoor ons aan’
5. Psalm 30 ‘Groot maak ik U’
6. Kyrie en Gloria ‘Tegen het donker, laten wij zingen’
7. Zondagsgebed ‘Die de morgen ontbood’
8. Evangeliemotet Mattheus 28: 5, 6a
9. Schriftgezang ‘Wij zullen leven, God zij dank’
10. Evangeliemotet Marcus 12:10,11
11. Orgelspel Psalm 118 ( van Eyck/Vogel)
12. Paashymne ‘Surrexit Christus hodie’
13. Geloofsbelijdenis ‘Wij geloven in God’
14. Cantio ‘Door het Licht ben ik beoogd’
15. Cantio ‘Dan vraagt de morgen mij ten dans’
16. Tafellied ‘De hemel reikt ons leeftocht aan’
17. Sanctus/Benedictus ‘Laten wij zingen’
18. Tafelgebed ‘Gij die God zijt’
19. Gebed des Heren
20. Communio ‘IK ben het levende brood’
21. Dankzegging ‘Verzadigd de honger’
22. Slotlied ‘Alle eer en alle glorie’
23. Zegen ‘Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige’