Tegen het donker

Tegen het donker

Tegen het donker
100 liederen om samen te zingen
Meinema, Zoetermeer 2002