Vieren en brevieren

Vieren en brevieren

Samen met Christiane Berkvens-Stevelinck
Vieren & brevieren
liturgische bouwstenen voor
kleine geloofsgemeenschappen.
(met inleidingen over de liturgische ‘constanten’
en een jaargang tekstmateriaal)
Meinema, Zoetermeer 2009

€10

De traditie van de christelijke liturgie is lang en groots. De liturgie blijft een ongekende bron van inspiratie, maar haar vormen zijn niet langer toereikend. Soms is zij bovendien te kathedraal, te vastgelegd. Kleine geloofsgemeenschappen in de marge willen vasthouden aan momenten van lofzang en stilte, meditatie en bezinning, maar vragen om andere vormen en andere taal.
..lees meer

Omdat zij zoeken naar nieuwe spiritualiteit, persoonlijk en in gemeenschap, binnen de kerk én daarbuiten. Hoe leren wij weer in alle rust stilstaan bij onze ‘binnenkant’? Wat biedt ons rust, reinheid en regelmaat voor de ziel? Die vraag daagde de beide schrijvers van dit boek uit om bouwstenen voor een nieuwe liturgie aan te dragen. Vanuit hun arbeid binnen en buiten de kerk zijn zij vertrouwd met de traditie, met oude en nieuwe rituelen en teksten, maar ook met de vragen die vandaag de dag over geloof, religie en spiritualiteit gesteld worden. Christiane Berkvens-Stevelinck is remonstrants predikante en bijzonder hoogleraar Europese cultuur aan de Radbouduniversiteit. Daarnaast heeft zij een praktijk in interbeschouwelijke rituele begeleiding. www.moederoverste.nl Sytze de Vries is theoloog, dichter en tekstschrijver. Jarenlang was hij predikant, hij werkte bij radio en tv en beheert nu ‘De Vertaalslag’, werkplaats voor het Woord in toon, taal en teken. Hij legt zich toe op het schrijven en het geven van lezingen, cursussen en adviezen.

Fragment: ‘Zingen als inademen en luisteren’