Van harte welkom op het
XIIe Oecumenisch Liedfestival

‘Anglicana in de polder’

met
de liefde voor het Engelse kerklied, de hymn,
voor de Choral Evensong en de Engelse kerkmuziek.

op zaterdag 14 oktober 2023 a.s.
in de Lutherse Kerk te Utrecht.

Nadere info over programma en opgave: www.liedfestival.nl

Organisatie: Stichting en Werkplaats De Vertaalslag,
de ondersteuning van het werk van Sytze de Vries

Voor Advent, Kerst én de rest van het jaar:

Onder de mantel van Maria?

Maria is de vrouw met de vele gezichten. Elke evangelist geeft ons een ander beeld van de moeder van Jezus. Al vroeg voegt de Traditie daar de nodige beelden aan toe. Zowel de officiele kerkleer als de volksdevotie deden daar het hunne mee.

Dit boekje vat, vooral voor niet-theologen, dit alles in kort bestek samen, mét illustraties.

Tenslotte stelt én beantwoordt het de vraag, of een oecumenische visie op Maria mogelijk is.

Taal die zingt

Sytze de vries 75 jaar

Op 12 september 2021 werd in de Utrechtse Domkerk een symposium gehouden ter gelegenheid van de 75e verjaardag van lieddichter/theoloog Sytze de Vries.

De bijdragen richtten zich op de taal van zijn liederen. Referenten waren Peter Nissen (Nijmegen), Elsabé Kloppers (Zuid-Afrika), Ansgar Franz (Mainz), Lydia Vroegindeweij (Leusden) en Sebastiaan ’t Hart (Utrecht).

Hun referaten zijn verzameld in deze bundel. Zij spreken steeds aan de hand van de tekst van twee, door henzelf gekozen, liederen van Sytze de Vries.

De jubilaris zelf leverde daarnaast voor deze bundel een artikel  over de keuzes voor of het ontstaan van de melodieën van deze liederen.

Nieuwe uitgaven

Er zijn diverse nieuwe uitgaven uitgekomen. 

Theoloog

geeft lezingen en cursussen bijbelse theologie, Schrift en poëzie, Liturgie en Kerklied

Predikant

gaat voor in kerkdiensten door het land

 

Tekstschrijver

ook op aanvraag, van korte en langere teksten in proza, poëzie of liedvorm

Publicist

van bundels met liederen, gedichten, liturgische teksten en exegetische vertelsels