Zaterdag 24 september 13:00 – 17:30

Lebuinuskerk, hartje Deventer

‘DE MAATSLAG DER GETIJDEN’

Is de titel van alweer het elfde Oecumenisch Liedfestival, georganiseerd door Stichting en Werkplaats De VERTAALSLAG. Daarin aandacht voor de betekenis van het dagelijks getijdengebed, zoals dat gepraktiseerd werd en wordt in kloosters, kerken en religieuze leefgemeenschappen en stadsklooster.

Diverse oude en nieuwe vormen worden in samenzang beproefd, gesteund door de Lebuinuscantorij en kindercantorij o.l.v. Kristin Gramlich.

Hoofdspreker is Thomas Quartier, monnik en liturgiewetenschapper en momenteel de ‘Theoloog des Vaderlands’.

Dichter/theoloog Sytze de Vries belicht zelf de thema’s in de liederen die hij voor vespers en avondgebeden schreef. Ook presenteert hij de middag, waarop volop gezongen zal worden.

Nieuwe teksten voor een weekcyclus van  ochtend- en avondgebeden van zijn hand worden aangeboden.

Taal die zingt

Sytze de vries 75 jaar

Op 12 september 2021 werd in de Utrechtse Domkerk een symposium gehouden ter gelegenheid van de 75e verjaardag van lieddichter/theoloog Sytze de Vries.

De bijdragen richtten zich op de taal van zijn liederen. Referenten waren Peter Nissen (Nijmegen), Elsabé Kloppers (Zuid-Afrika), Ansgar Franz (Mainz), Lydia Vroegindeweij (Leusden) en Sebastiaan ’t Hart (Utrecht).

Hun referaten zijn verzameld in deze bundel. Zij spreken steeds aan de hand van de tekst van twee, door henzelf gekozen, liederen van Sytze de Vries.

De jubilaris zelf leverde daarnaast voor deze bundel een artikel  over de keuzes voor of het ontstaan van de melodieën van deze liederen.

Voor Advent, Kerst én de rest van het jaar:

Onder de mantel van Maria?

Maria is de vrouw met de vele gezichten. Elke evangelist geeft ons een ander beeld van de moeder van Jezus. Al vroeg voegt de Traditie daar de nodige beelden aan toe. Zowel de officiele kerkleer als de volksdevotie deden daar het hunne mee.

Dit boekje vat, vooral voor niet-theologen, dit alles in kort bestek samen, mét illustraties.

Tenslotte stelt én beantwoordt het de vraag, of een oecumenische visie op Maria mogelijk is.

Livestream met Sytze

Op dinsdag 1 juni van 19:30 tot 20:10 een interview en boek-presentatie met SYTZE DE VRIES over zijn nieuwste boek “OVER LIEFDE GESPROKEN”.
Het interview zal worden geleid door Jan de Vlieger, directeur van Uitg Skandalon .

Aanmelden is niet nodig. Vragen stellen kan via de chat, of vooraf per mail.
Met onderstaande link kunt u het gesprek bijwonen, of achteraf terugkijken.

Nieuwe uitgaven

Er zijn diverse nieuwe uitgaven uitgekomen. 

Theoloog

geeft lezingen en cursussen bijbelse theologie, Schrift en poëzie, Liturgie en Kerklied

Predikant

gaat voor in kerkdiensten door het land

 

Tekstschrijver

ook op aanvraag, van korte en langere teksten in proza, poëzie of liedvorm

Publicist

van bundels met liederen, gedichten, liturgische teksten en exegetische vertelsels