Curriculum Vitae

2015 – 2020  Programmamaker
Radio Bloemendaal

2006 – heden Freelance theoloog, predikant, schrijver, dichter en publicist
in de Werkplaats ‘De Vertaalslag’ te Schalkwijk

1978 – 2006 docent Liturgiek
aan de Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden
resp. te Assen, Alkmaar en Amsterdam

1986 – 1998 studiesecretaris
Prof.van der Leeuwstichting,
t.b.v. het psalmenproject ‘Voor de kinderen van Korach’

1985 – 2005 Redactielid
‘Zingend Geloven’ (Interk. Stichting voor het Kerklied)

1982 – 1988 Redactielid
‘De Eerste Dag’ (Leesrooster Raad van Kerken)

1988 – 2005 Predikant
te Amsterdam, Oude Kerkgemeente,
met de opdracht voor Liturgie en Kerkmuziek

1985 – 1992 freelance programmamaker
godsdienstige programma’s NCRV-TV

1982 – 1992 samensteller/presentator
‘Lied van de week’, NCRV-radio

1981 – 1986 Predikant
bij de hervormde gemeente van Purmerend

1972 – 1981 Predikant
bij de oecumenische gemeente te Peize (Dr.)

1964 – 1972 Studie
aan de faculteit der godgeleerdheid te Groningen

1958 – 1964 Middelbaar onderwijs
Gereformeerd Gymnasium Leeuwarden

1945 Geboren
te Leeuwarden