Iedere maand wandelt theoloog en (lied)dichter Sytze de Vries met een gast een uur langs haar of zijn muzikale herinneringen en ervaringen. Zoals de vroegste muzikale herinnering, het zingen op school of in een koor, een lied dat sterk verbonden is met een droevig moment, maar ook muziek die blij maakt. De gasten worden uitgekozen op hun persoonlijke en vaak ook professionele betrokkenheid bij muziek, het kerklied, theater, geloof en kerk. Zo ontstaat een kleur- en klankrijk portret van de hoofdgast

20152016
4 oktober 2015 - Anton Vernooij
Afgelopen zondag 4 oktober 2015 was de eerste uitzending van dit nieuwe programma met als gast Anton Vernooij, em.-hoogleraar Liturgische Muziek aan de Theologische Faculteit Universiteit Tilburg.

Beluister uitzending
15 november 2015 - Kees Posthumus
15 november 2015 ontving Sytze verhalenverteller Kees Posthumus. Kees werd opgeleid tot onderwijzer en studeerde vijf jaar theologie in Nijmegen en Utrecht. In 2002 startte hij een eigen bedrijf als verteller: Kees Posthumus Vertelt. Sindsdien gaf hij honderden voorstellingen in het hele land, in kerken en kroegen, in tuinen en op schepen

Beluister uitzending
27 december 2015 - Piet Oussoren
27 december 2015 ontving Sytze de PKN-predikant en vertaler Pieter Oussoren. Oussoren werd bekend omdat hij een geheel nieuwe bijbelvertaling publiceerde onder de naam: “de Naardense Bijbel”. Daarmee voltooide hij in 2004 zijn levenswerk, waar hij ruim dertig jaar aan gewerkt heeft

Beluister uitzending
17 januari 2016 - Kees Schuurman
Vandaag ontvangt Sytze kerkmusicus en radioprogrammamaker Kees Schuurman. Schuurman was 35 jaar werkzaam als cantor en als organist in de Boomkerk en de Augustinuskerk in Amsterdam en in de Grote Kerk in Naarden. Verder was hij 30 jaar eindredacteur en presentator van de IKON-radioprogramma’s Musica Religiosa Algemeen en Musica Religiosa Orgelradio. Daarnaast was hij moderator/eindredacteur van de Webradio Musica Religiosa. Sinds anderhalf jaar is Schuurman als vrijwilliger verbonden aan Radio Bloemendaal met de programma’s Cantate en Orgelpunt

Beluister uitzending
28 februari 2016 - Bas Ramselaar
Als concertzanger was de bas Ramselaar meer dan twintig jaar een bekende verschijning op de grote Nederlandse en buitenlandse podia. Tegenwoordig richt hij zich meer op het dirigeren en coachen. Zo was hij van 2001 tot 2015 vaste dirigent van de Bach Cantorij Baarn en Orkest. Momenteel is hij artistiek leider/dirigent van het Basilius College uit Zeist en sinds 2010 dirigent van het koor en orkest van de Stichting Rondom de Cantates. In de muziekkeuze van Ramselaar passeren verschillende stijlen de revue: van Bach, Mozart, Buxtehude via het Gregoriaans en Songs of Farewell tot Huub Oosterhuis en The Electric Light Orchestra

Beluister uitzending
27 maart 2016 - Christiane Berkvens
Vandaag ontvangt Sytze de Vries Christiane Berkvens, bijzonder hoogleraar Europese cultuur en remonstrantse predikant

Beluister uitzending
10 april 2016 - Elsbeth Gruteke
In Hemelse Modder ontvangt presentator Sytze de Vries de theoloog en predikant Elsbeth Gruteke. In oktober vorig jaar aanvaardde zij voor de PKN het domineesambt in de Jeruzalemkerk in Amsterdam-West.
Voor die tijd was zij radiopresentator bij de Evangelische Omroep, waar zijn o.a. meewerkte aan de Radio 1-programma’s De ochtenden en Dit is de Dag.
Gruteke groeide op in een niet-religieus gezin en bracht een deel van haar jeugd door in Mozambique waar haar ouders ontwikkelingswerk deden. Voor haar studie theologie aan de Protestantse Universiteit Amsterdam, studeerde zij geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.
In 2014 presenteerde Elsbeth Gruteke de Nacht van de theologie in de Rode Hoed in Amsterdam

Beluister uitzending
1 mei 2016 - Netty de Jong-Dorland
Sytze de Vries ontvangt Netty de Jong-Dorland (62), predikant van het Citypastoraat en de Domkerkgemeente Utrecht. Zij is behalve de voorganger op zondagmorgen ook de motor achter het maandelijkse evenement The Night of Light.
Elke derde zaterdag van de maand gaat de kerk op het Domplein open voor iedereen, jong en oud, gelovig of niet gelovig. Mensen op straat worden uitgenodigd een kaarsje te gaan aansteken in de Domkerk

Beluister uitzending
26 juni 2016 - Pieter Endedijk
In Hemelse Modder ontvangt Sytze de Vries de theoloog en predikant in de Grote Kerk in Almelo: Pieter Endedijk (62). Grotere bekendheid verwierf hij als eindredacteur van het laatste Liedboek van de Protestantse Kerk in Nederland, dat drie jaar geleden het levenslicht zag.
Voordat hij theologie ging studeren was hij student aan het conservatorium in Arnhem waar hij afstudeerde als koordirigent en muziekdocent in het bijzonder de kerkmuziek. Endedijk was eerder gemeente-predikant in Scherpenzeel en stond van 1998 tot 2007 in Didam.
Toen werd hij predikant met bijzondere opdracht in dienst van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied

Beluister uitzending
25 september 2016 - Jan Greven
In Hemelse Modder ontvangt Sytze de Vries vandaag Jan Greven (1941). Greven gaat in 1960 godsdienstfilosofie studeren aan de VU in Amsterdam en daarna aan de slag als docent theologie in Afrika. Terug in Nederland wordt hij algemeen directeur van de IKON en in 1985 hoofdredacteur van Trouw, tot 1998.
Op 12 januari 2012 kantelt het leven van Greven volkomen. Op die dag vindt hij zijn dochter Aartje (38) dood op de bank in haar woning in de Jordaan. Daar blijkt ze al vijf dagen te hebben gelegen, volkomen onverwacht getroffen door een hartaanval. Eerst overheerst de verbijstering, daarna komen de vragen. Wat betekent haar dood voor de achterblijvers? Weet je pas wat leven is als de dood heeft toegeslagen? Moet je voor geluk ook een beetje geluk (in de zin van mazzel) hebben? Kun je nog genieten van het leven na de dood van een kind?
Hoe heeft Greven het leven ruim vierenhalf jaar na de dood van Aartje weer kunnen oppakken? Zelf zegt hij terugkijkend: het ijs is dun geworden en soms zak je er doorheen. De muziek die Greven laat horen gaat van Psalm 87, via de luidruchtige klanken van Mozarts Don Giovanni en die Wallküre van Wagner naar de verstilde pianomuziek van Erik Satie.

Jan Greven schreef een boek over zijn dochter Aartje onder de titel: “Gedachten bij de dood van een kind”.

Beluister uitzending
2 oktober 2016 - Adriaan Deurloo
Presentator Sytze de Vries ontvangt vandaag in Hemelse Modder de dichter Adriaan Deurloo (1940). Hij groeide op in een Hervormd gezin, maar raakte als puber vervreemd van de kerk. Via een omweg (Sartre) en dankzij zijn broer, de bekende theoloog Karel Deurloo, keerde hij terug naar het bijbelse woord dat hem sindsdien nooit meer heeft losgelaten.
Zijn grote inspirator in die tijd was Ernst Bloch met zijn motto: Alleen een atheïst kan een goede christen zijn. Het gaat erom je van de goden, van de machten en demonen te bevrijden.
Voordat Adriaan Deurloo bekend werd door zijn poëzie, studeerde hij geschiedenis en Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werd hij leraar en later rector op het Hervormd Lyceum in Amsterdam-Zuid, de school waar hij ook eindexamen had gedaan. In die tijd begon Deurloo al met het schrijven van gedichten en is daar de rest van zijn leven mee bezig geweest.
Begin deze eeuw richtte hij zijn bedrijf De Rijmerij op die belangstellenden op bestelling een gedicht of een lied levert voor allerlei gelegenheden. “De zin van dit menselijk bedrijf is de zin in mijn leven. Het gaat om de vraag hoe je Gods goedheid met deze wereld kan rijmen”, aldus Deurloo.

Beluister uitzending
20 november 2016 - Ineke Ludikhuize
Sytze de Vries ontvangt in Hemelse Modder ex-mantelzorger Ineke Ludikhuize (1956).
Ludikhuize is theologe en werkte tot juli 2013 als directeur van een vrouwenorganisatie. Van juli 2013 tot oktober 2015 was zij fulltime mantelzorger voor haar echtgenoot, de oud-CDA-politicus, Willem Aantjes (1923 – 2015).
Over die tijd schreef zij het boek Een warme jas. Daarin worden in zeven hoofdstukken evenzovele thema’s besproken waarmee alle mantelzorgers vroeg of laat te maken krijgen: schuldgevoel, je eigen programma, lastige dilemma’s, liefde in tijden van zorg, balans houden, financiën en de kracht van humor. Aan de hand van citaten uit interviews met mantelzorgers, gedichtjes, spreuken, dagboeknotities van de auteur, tips en frisse vragen wordt de lezer meegenomen door het onderwerp.
Mantelzorgen kan een zware taak zijn als je vader, moeder, kind, partner of wie van je geliefden ook maar langdurig ziek is en de dood steeds om de hoek kijkt. Dit boek hoopt een licht en optimistisch boek te zijn dat mantelzorgers de warme jas biedt die ze zelf zijn voor een ander.

Meer informatie over de muziekkeuze van Ineke Ludikhuize vindt u hier

Beluister uitzending
25 december 2016 - Machteld van Woerden
In Hemelse Modder ontvangt presentator Sytze de Vries op deze eerste kerstdag Machteld van Woerden (1950). Ze studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam en wilde na haar kandidaats naar het conservatorium. Van Woerden: “Maar professor Krijn Strijd, tegen wie ik opkeek, vond dat ik verder moest studeren en zei: ‘Het heil van de wereld gaat voor, de kunst komt later’. Ik ontmoette in die tijd mijn toenmalige man en het was in die tijd nog normaal om dan met je bezigheden te stoppen, om te trouwen. Ik stopte met de studie. Mijn huwelijk was na vijf jaar voorbij en ik besloot: vanaf nu zegt niemand mij meer wat te doen. Toen ben ik als de donder m’n doctoraal theologie gaan doen én conservatorium – ik had alleen mezelf om op te letten, dus twee studies lukte wel.”
Van Woerden studeerde alsnog af en deed haar doctoraal bij prof. Jan Sperna Weiland met een scriptie over het religieus socialisme bij de Zwitserse theoloog Leonhard Ragaz, met als bijvakken: christelijke ethiek en bijbels Hebreeuws. Daarnaast deed zij de opleiding solozang aan het Amsterdams conservatorium.
Na een aantal jaren gewerkt te hebben aan de universiteit, werd zij predikant in de hoofdstad met een speciale opdracht: vormingswerk. Vervolgens startte zij een carrière als fulltime zangeres. Van Woerden zong een groot aantal jaren in het Quink Vocaal Ensemble dat zij zelf in 1977 had opgericht. Ook was zij 25 jaar lid van het Groot Omroep Koor. Van Woerden: “Wat me in mijn zangcarrière goed van pas is gekomen, is mijn kennis van Latijn en Hebreeuws. Een enkele keer coach ik het koor, zoals bij de Hebreeuwse teksten in de Chichester Psalms van Bernstein. Heerlijk ook om zelf te doen, omdat ik wéét wat ik zing”.
In 2006 ging zij met vervroegd pensioen en werd predikant in de Doopsgezinde gemeente in Baarn – Soest. Sinds kort is met emeritaat, bestuurslid van Cantate op de Brink in Hilversum en woont zij in het Overijsselse Mariënheem bij Raalte

Klik hier voor de volledige muzieklijst van Machteld van Woerden met extra informatie

Beluister uitzending