Sytze de Vries uitnodigen?

1. Zo lang wij adem halen
Een avond over de noodzaak van het zingen, in een inleiding, rond o.a. de thema’s
• zingen, luxe of noodzaak?
• zingen als inademen
• zingen als godsdienst-oefening
• zingen als gemeenschapsoefening
• zingen als derde sacrament
• zingen als toekomstmuziek 
Elk thema wordt belicht vanuit een (eigen) liedtekst.
Zo mogelijk worden deze ook gezongen met een koor/cantorij of de aanwezigen.

2. De liefste liederen van overzee
Een avond met de grote klassiekers uit de Engelse traditie,
op nieuwe vertalingen en vrije teksten van Sytze de Vries.
De liederen worden door hem toegelicht.
De aanwezigheid van een koor/cantorij is gewenst.
3. ‘Jij, mijn adem’, de liederen van Sytze de Vries
Een avond lang proeven we aan zijn oude én nieuw liedteksten,
door de teksten te belichten, erover te mediteren en ze ook samen te zingen,
zo mogelijk met een aanwezige cantorij/koor.
Een gelegenheid om eens in de keuken van de tekstschrijver te kijken:
elk lied heeft een eigen verhaal!
De invulling wordt mede bepaald door de tijd van het kerkelijk jaar.
4. Die woont in ons lied…
Een avond met liederen, die tezamen een ‘beeld’ van God geven.Met nieuwe teksten, en vertaalde (Engelse en Keltische) hymnen, en nieuwe vertalingen van enkele ‘klassieken’.
5. Poëzie als taal van het geloof
Wanneer grijpen wij naar een gedicht? Wat is poëzie? Zijn Psalmen en Liederen gedichten? Waarom bestaat een derde deel van het Aloude Testament uit poëzie? Op deze en andere vragen gaat Sytze de Vries een avond lang in,
aan de hand van bekende teksten. Hij wil bewust maken van de poëzie die in elk mensenleven aanwezig én nodig is. Ook hoezeer de geloofstaal ook beeldtaal is, en alleen in beelden kan spreken van wat – nu nog – onzichtbaar is.
6. ’Zie, wij gaan op naar Jeruzalem’ – Liederen voor Passie en Pasen
Mediterender- en zingenderwijs aan de hand van liedteksten en gedichten wordt het spoor getrokken door de verhalen van kruis en opstanding.
7. De gedichten: ‘Witgewassen woorden’
Avond over de vrije poëzie van Sytze de Vries, uit de gelijknamige bundel uit 2009, en sindsdien nieuw ontstane.
8. De drie dagen van Pasen
Het gebruik om van Witte Donderdag tot en met Paasmorgen als gemeente bijeen te komen heeft heel oude wortels. De ontwikkeling van dit gebruik en de betekenis ervan worden mede aan de hand van liederen toegelicht.
9. Geestig-heden
Inleiding over de Geest, de Adem Gods, aan de hand van verhalen, liederen, gedichten en gebeden.
10. De taal van de Tafel
Serie van twee of drie avonden over de Maaltijd van de Heer, ook wel ‘het Avondmaal’. Wat heeft 2000 jaar kerkgeschiedenis met de Maaltijd van Brood en Wijn gedaan?
Aan bod komen: de oudtestamentische en joodse achtergrond, ontstaansgeschiedenis vanuit de vroege kerk, de Reformatie, tot de ontwikkelingen van de laatste decennia.
Daarna aandacht voor de veelkleurigheid van de avondmaalsviering, Ook voor de moeite die mensen kunnen hebben met het sacrament.
En: gaan Verzoening én Werelddiaconaat ‘samen aan Tafel’? Een eventuele derde avond richt zich op de verschillende vormen van avondmaalsviering, lederen en gebeden daarbij.
11. Het Rijk Alleen
Het Rijk Alleen was de titel van één van boeken van Sytze de Vries,
waarin het bidden en het gebed centraal staat.
Hij geeft hierover ook lezingen of cursussen, in één of meerdere avonden. Een werkboekje met teksten wordt als basismateriaal uitgedeeld.
Juist ook voor groepen, die in de eredienst zorg dragen voor de gebeden!
12. De Psalmen als poëzie
Cursus van één of twee avonden,
waarin vooral de beeldtaal van de Psalmen centraal staat.
Waartoe dient deze overdrachtelijke taal, wat is de rol van de metaforen?
13. Het Hooglied
Serie van één of twee avonden, waarin de hoofdlijnen van dit geschrift worden belicht. Ook komen de diverse manieren van uitleg aan bod. Evenals de vraag, wat de actualiteit van dit ‘Lied der liederen’ kan zijn.
14. Maria, de vrouw met de vele sluiers
Was de moeder van Jezus ‘zomaar’ een toevallige jongen vrouw, of was (en is) zij méér? Wat is de joodse/oudtestamentische achtergrond van Maria? Waarom is zij in de roomse traditie zo ‘opgehemeld’ en in de protestantse zo ‘verduisterd’? Een boeiende leerhuisavond.
15. Jozef, de man zonder gezicht
Omdat onze Kerstgedachte zo op het verhaal van Lukas is gericht,
blijft Jozef veelal onderbelicht of is zijn reputatie op zijn minst wat vaag.
Mattheus echter geeft juist aan hem de hoofdrol!
Bij deze evangelist blijft juist Maria veelmeer in de coulissen.
Een leerhuisavond, die de man van Maria recht doet.

0
    0
    Je winkelwagen
    Je winkelwagen is leegTerug naar de winkel