De Vertaalslag

Wat is de WERKPLAATS ‘DE VERTAALSLAG’?

Per 1 januari 2006 is in Utrecht de WERKPLAATS DE VERTAALSLAG opgericht.
De theoloog/schrijver Sytze de Vries werkt er, om de bijbelse verhalen en grondwoorden levend te houden, te vertalen,
liefst in samenspel met (andere) artistieke disciplines, zoals de (kerk)muziek, de poëzie, de vertelkunst, de beeldende en de schilderkunst.
Dit alles is bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek, binnen en buiten de kerk. Hij doet dit werk zowel op eigen nieuw initiatief, als ook op uitnodiging en in opdracht. Verkenning van niet-ontgonnen terreinen en experimenten zijn hierbij een onmisbaar onderdeel.

Waaraan wordt daar gewerkt?
• Aan het schrijven van teksten
  voor gebruik in de kerkelijke liturgie, en/of op podia daarbuiten,
• het houden van lezingen
  op de terreinen van poëzie, lied, geloof en kunst, voor organisaties en groepen,
  op congressen en seminaria in binnen- en buitenland ,
• een projectmatige samenwerking met (kerk)musici
  op eigen of andermans initiatief
• de publicatie van
  alle teksten, muziek en andere vruchten van bovengenoemde arbeid

Wat zien wij van de Werkplaats?
Op de avonden door het land is vrijwel altijd een boekentafel aanwezig met alle publicaties van Sytze de Vries.

De Werkplaats verzorgt ook zelf uitgaven:
kleine en grotere bundels gedichten/ liederen van Sytze de Vries
de Stichtse Gezangen, waarin de nieuwe teksten en muziek.

Werkplaats en Stichting organiseren samen ten minste eenmaal per jaar een landelijke manifestatie, waarop de resultaten van de arbeid worden gepresenteerd en beproefd.

Op de website www.sytzedevries.com is het volledige programma-aanbod te vinden, evenals een agenda met bezigheden en openbare activiteiten.

Wie betaalt het?
De WERKPLAATS wordt onderhouden vanuit de inkomsten uit bovengenoemde activiteiten en door ondersteuning van de hiertoe opgerichte  STICHTING ‘DE VERTAALSLAG’.

Wat is de STICHTING DE VERTAALSLAG?

Toen in 2006 Sytze de Vries als ‘kleine zelfstandige’ de Werkplaats begon, ontstond het initiatief bij enkele leden van de Oudekerkgemeente
om hem daarbij te ondersteunen. Daartoe werd de STICHTING DE VERTAALSLAG opgericht. Door het verwerven van donaties en het aanspreken van fondsen wil zij mede mogelijk maken dat hij zijn specifieke schrijversarbeid kan voortzetten. Zonder donateurs kan deze Stichting niet bestaan!

De Stichting heeft zich statutair verplicht om jaarlijks een manifestatie te organiseren, waarop de resultaten van het werk van Sytze de Vries en zijn samenwerking met anderen wordt gepresenteerd.Dat gebeurt bijvoorbeeld op het Oecumenisch Liedfestival, bij het verschijnen van een nieuw boek of een nieuwe CD, of op regionale of landelijke zangmanifestaties.

Speciale actie voor donateurs
Maak uw donatie over en heb gratis toegang tot het Liedfestival! Het bestuur van de Stichting Vertaalslag heeft besloten dat iedere donateur die minimaal € 30,– schenkt, GRATIS toegang heeft tot het eerstvolgende Oecumenische Liedfestival (één persoon). Wordt uw partner, familielid of kennis ook donateur voor € 30,- of meer, dan hebben ook zij gratis toegang tot het volgende festival in oktober. Daarom de oproep om u als donateur op te geven en uw donatie voor 2015 over te maken op NL32INGB0004861278 t.n.v. Stichting de Vertaalslag.
Als uw € 30,– of meer overmaakt hoeft u in oktober niets te doen: uw naam staat dan als gast genoteerd voor het eerstvolgende Oecumenische Liedfestival en u kunt gratis naar binnen.

Missie
De Stichting De Vertaalslag heeft als doel om literair en muzikaal erfgoed te vertalen naar een hedendaags aansprekend idioom, waarbij het samengaan van verschillende artistieke disciplines vooropstaat en er geen grens is tussen seculier en religieus, ernstig en populair.

Doelstelling
De Stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door: a. het onderhouden van de ‘werkplaats de Vertaalslag’ waar ontmoetingen plaatsvinden, teksten worden geschreven en kantoor en secretariële ondersteuning beschikbaar is; b. het beleggen van symposia waarbij de ontmoeting van artistieke disciplines centraal staat; c. het verlenen van opdrachten aan (jonge) kunstenaars, voor wie de Werkplaats ook een leerschool kan zijn; d. het mogelijk maken van publicaties waarin de resultaten van de Werkplaats getoond.

Bestuur
Samenstelling bestuur: voorzitter, secretaris, penningmeester
De heer D.J. Versloot (Voorzitter)
De heer J.C. Beijlevelt (Penningmeester)
De heer T. van Willigenburg (Secretaris)

Beloning
Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
De bestuursleden van de Stichting ontvangen voor hun diensten geen beloning. Zij ervaren hun bestuurslidmaatschap als een maatschappelijk relevante bijdrage aan de samenleving en aan de binnen de doelstellingen van de Stichting vallende activiteiten. Uiteraard is er wel sprake van vergoeding van ten behoeve van de Stichting gemaakte kosten. Ook hierover wordt jaarlijks verantwoording afgelegd.

Jaarverslagen

Download jaarverslag 2015
Download jaarverslag 2016
Download jaarverslag 2017
Download jaarverslag 2018
Download jaarverslag 2019
Download jaarverslag 2020
Download jaarverslag 2021
Download jaarverslag 2022

De Vertaalslag
Brink 30
3998 JM
Schalkwijk

030 – 2380219 / 06-20396018
Gironummer: NL 80 INGB 0000 9467 55 tnv S.L.S. de Vries

ANBI :8168.52.492

De werkplaats wordt secretarieel ondersteund
door mevr. Anke Mopman : a.mopman@kpnplanet.nl / 06-36131222

0
    0
    Je winkelwagen
    Je winkelwagen is leegTerug naar de winkel